Politica de cookies
Introducere
Prezenta Politic? privind fi?ierele cookies se aplic? tuturor utilizatorilor paginii de internet sare.ro. Informa?iile prezentate ?n continuare au ca scop informarea utilizatorilor acestei pagini de internet cu privire la plasarea, utilizarea ?i administrarea cookie-urilor de c?tre S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. ?n contextul navig?rii utilizatorilor pe aceast? pagin? de internet.
Ce sunt cookie-urile?
Folosim termenul ?cookie?-uri pentru a ne referi la modulele cookie ?i la tehnologiile similare prin intermediul c?rora pot fi colectate informa?ii ?n mod automat.
Un ?Internet Cookie? (termen cunoscut ?i sub denumirea de ?browser cookie? sau ?HTTP cookie? ori ?cookie?) reprezint? un fi?ier de mici dimensiuni, format din litere ?i numere, care va fi stocat pe computerul, terminalul mobil sau pe alte echipamente ale unui utilizator prin intermediul c?rora se acceseaz? internetul.
Cookie-urile sunt instalate prin solicitarea emis? de un web-server c?tre un browser (de ex.: Internet Explorer, Firefox, Chrome). Cookie-urile odat? instalate au o durat? de existen?? determinat?, r?m?n?nd ?pasive?, ?n sensul c? nu con?in programe software, viru?i sau spyware ?i nu vor accesa informa?iile de pe hard driverul utilizatorului pe al c?rui echipament au fost instalate.
Un cookie este format din dou? p?r?i: numele cookie-ului; ?i con?inutul sau valoarea cookie-ului.
Din punct de vedere tehnic, doar web-serverul care a trimis cookie-ul ?l poate accesa din nou ?n momentul ?n care un utilizator se ?ntoarce pe pagina de internet asociat? web-serverului respectiv.
Pentru ce scopuri sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet:
Cookie-urile sunt utilizate pentru a furniza utilizatorilor acestei pagini de internet o experien?? mai bun? de navigare ?i servicii adaptate nevoilor ?i interesului fiec?rui utilizator ?n parte ?i anume pentru:
? ?mbun?t??irea utiliz?rii acestei pagini de internet, inclusiv prin identificarea oric?ror erori care apar ?n timpul vizit?rii/utiliz?rii acesteia de c?tre utilizatori;
? furnizarea de statistici anonime cu privire la modul ?n care este utilizat? aceast? pagin? de internet c?tre S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L., ?n calitate de de?in?tor al acestei pagini de internet;
? anticiparea unor eventuale bunuri care vor fi ?n viitor puse la dispozi?ia utilizatorilor prin intermediul acestei pagini de internet, ?n func?ie de serviciile / produsele accesate.
Pe baza feedback-ului transmis prin cookie-uri ?n leg?tur? cu modul ?n care se utilizeaz? aceast? pagin? de internet, S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L. poate adopta m?suri pentru ca aceast? pagin? de internet s? fie mai eficient? ?i mai accesibil? pentru utilizatori.
Astfel, utilizarea cookie-urilor permite memorarea anumitor set?ri/preferin?e stabilite de c?tre utilizatorii acestei pagini de internet, precum:
? Memorarea preferin?elor legate de utilizarea cookie-urilor
Care este durata de via?? a cookie-urilor?
Durata de via?? a cookie-urilor poate varia semnificativ, depinz?nd de scopul pentru care este plasat. Exist? urm?toarele categorii de cookie-uri care determin? ?i durata de via?? a acestora:
? Cookie-uri de sesiune? Un ?cookie de sesiune? este un cookie care este ?ters automat c?nd utilizatorul ??i ?nchide browserul.
? Cookie-uri persistente sau fixe? Un ?cookie persistent? sau ?fix? este un cookie care r?m?ne stocat ?n terminalul utilizatorului p?n? c?nd atinge o anumit? dat? de expirare (care poate fi ?n c?teva minute, zile sau c??iva ani ?n viitor) sau p?n? la ?tegerea acestuia de c?tre utilizator ?n orice moment prin intermediul set?rilor browserului.
Ce sunt cookie-urile plasate de ter?i?
Anumite sec?iuni sau func?ii oferite de acest site pot fi furnizate prin intermediul unor ter?i, adic? nu de c?tre S.C. ARTLUX A.M.L. S.R.L., caz ?n care aceste cookie-uri sunt denumite cookie-uri plasate de ter?i (?third party cookie-uri?).
Ter?ii furnizori ai cookie-urilor trebuie s? respecte, de asemenea, regulile ?n materie de protec?ie a datelor ?i Politica de Confiden?ialitate disponibil? pe aceast? pagin? de internet.
Aceste cookie-uri pot proveni de la urmatorii ter?i: Google Analytics
Ce cookie-uri sunt folosite prin intermediul acestei pagini de internet:
Prin utilizarea/vizitarea paginii de internet pot fi plasate urm?toarele cookie-uri:
a. Cookie-uri de performan?? a paginii de internet;
b. Cookie-uri de analiz? a vizitatorilor;
c. Cookie-uri pentru geotargetting;
a. Cookie-uri de performan??
Prin acest tip de cookie-uri sunt memorate preferin?ele utilizatorului acestei pagini de internet, astfel ?nc?t setarea din nou a preferin?elor ?n cazul vizit?rii ulterioare a paginii de internet nu mai este necesar?.
b. Cookie-uri de analiz? a utilizatorilor
Aceste cookie-uri ne informeaz? dac? un anumit utilizator al paginii de internet a mai vizitat/utilizat aceast? pagin? de internet anterior. Aceste cookie-uri sunt utilizate doar ?n scopuri statistice (nr. de vizite, nr. de afi??ri de pagini, timp de vizitare a site-ului, etc) ?i nu furnizeaz? nici un fel de date cu caracter personal sau care pot duce la identificarea utilizatorilor.
c. Cookie-uri pentru geotargetting
Aceste cookie-uri fac parte din modulul de analiz? al vizitatorilor ?i stabile?te ?ara de provenien?? a vizitatorilor paginii de internet.
Ce tip de informa?ii sunt stocate ?i accesate prin intermediul cookie-urilor?
Cookie-urile p?streaz? informa?ii ?ntr-un fi?ier text de mici dimensiuni care permit recunoa?terea browserului. Aceast? pagin? de internet recunoa?te browserul p?n? c?nd cookie-urile expir? sau sunt ?terse.
Particularizarea set?rilor browserului ?n ceea ce prive?te cookie-urile
?n cazul ?n care utilizarea cookie-urilor nu este deranjant? iar calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceast? pagin? de internet este folosit doar de c?tre dumneavoastr?, pot fi setate termene lungi de expirare pentru stocrarea istoricului de navigare.
?n cazul ?n care calculatorul sau echipamentul tehnic utilizat pentru navigarea pe aceast? pagin? de internet este folosit de mai multe persoane, poate fi luat? ?n considerare setarea pentru ?tergerea datelor individuale de navigare de fiecare dat? c?nd browserul este ?nchis.
Cum pot fi oprite cookie-urile?
Dezactivarea ?i refuzul de a primi cookie-uri pe acest site nu are nici un efect asupra utiliz?rii acestui site cu excep?ia faptului ca trebuie s? v? seta?i preferin?ele legate de cookies la fiecare vizit?.
Utilizatorii ??i pot configura browserul s? resping? fi?ierele cookie sau s? fie acceptate cookie-uri de la o pagin? de internet anume.
Toate browserele moderne ofer? posibilitatea de a schimba set?rile cookie-urilor. Aceste set?ri pot fi accesate, ca regul?, ?n sec?iunea ?op?iuni? sau ?n meniul de ?preferin?e? al browserului t?u.
Pentru a ?n?elege aceste set?ri, urm?toarele linkuri pot fi folositoare:
? Cookie settings in Internet Explorer
? Cookie settings in Firefox
? Cookie settings in Chrome
? Cookie settings in Safari
Mai multe informa?ii despre cookies pute?i afla ?i de pe site-ul: http://www.youronlinechoices.com/ro/
Pentru orice ?ntreb?ri suplimentare cu privire la modul ?n sunt utilizate cookie-urile prin intermediul acestei pagini de internet, v? rug?m s? v? adresa?i la: protectiadatelor@gns.ro

Cere Oferta

 

CERE OFERTA


Your Details

Let us know how to get back to you.


How can we help?

Feel free to ask a question or simply leave a comment.